- Priemyselný dizajn a konštrukcia

XTREAM a.s. - konštrukčná kancelária

 

 • Zaoberáme sa dizajnom a konštrukciou v oblasti priemyslu
 • Vytvoríme konštrukčné riešenie a v rámci spolupáce s dodávateľmi vieme zabezpečiť aj jeho výrobu
 • Na základe skúseností z oblasti automatizácie, vieme navrhnúť také riešenia, ktoré budú efektívne, ale s ohľadom na čo najnižšie vstupné náklady 
 • Rýchly proces od návrhu k výrobe a testovaniu
 • Návrh berie do úvahy fyzikálne vlastnosti materiálov, s ohľadom na ich maximálne využitie
 • Našou prednosťou je rýchlosť a kvalita
 • Pri zostavovaní stratégie návrhu berieme do úvahy požiadavky a povahu produktu klienta.

 

Naša práca podrobnejšie:

 

 1. Návrh, konštrukcia a výroba strojov a strojových zariadení
  • Výpočet zaťažení, pevností, síl, momentov jednotlivých súčiastok aj zostáv
  • Výpočet skrutkových, zvarových a iných spojov
  • Návrh a výpočet životnosti ložísk
  • Použitie elektrických, pneumatických, hidraulických pohonov
 2. Návrh a konštrukcia súčiastok z ohýbaných plechov
 3. Navrhovanie tvarovo zložitých súčiastok pre automobilový priemysel
 4. Návrh a konštrukcia lisovacích foriem
 5. Plánovanie, návrh, konštrukcia a simulácia výrobných liniek z funkčného hľadiska

 

 

V rámci spolupráce s externými dodávateľmi vieme zorganizovať kompletné zostavenie výrobnej linky

 

 • projekt elektroinštalácie
 • montáž elektrických zariadení
 • návrh, montáž, programovanie PLC Siemens, Misthubishi
 • montáž a programovanie robotov
 • návrh a montáž bezpečnostných prvkov podľa platných noriem
 • návrh, výroba, montáž všetkých mechanickýcha, pneumatických, elektrických komponentov
 • montáž výrobnej linky a spustenie do prevádzky
 • manuál na ovládanie a údržbu
 • zaškolenie pracovníkov

 

 

 

VIAC >>>

Pri našich návrhoch sa zameriavame na tri hlavé oblasti:

1. IPD – Integrated product design (Integrovaný dizajn produktov)

IPD -zamerané na produkt – jeho konštrukcia, materiály, výrobná cena, nové technológie použitia, bezpečnosť


Ekonomické využitie materiálov a výrobných technológií pri ich maximálnej efektívnosti.

 

Pevnostné, statické, dynamické a iné materiálové a konštrukčné skúšky.

 

VIAC >>>

2. DFI – Design for interaction (Design pre interakciu)

DFI - Zamerané na dizajn - interakcia s človekom, použitie, skúsenosti, pocit z produktu

 

Analýza produktu z pohľadu užívateľa. Dopad produktu na život ľudí, skúsenosti, motivácia,správanie.

 

VIAC >>>

3. SPD – Strategic product design (Strategický produktový dizajn)

 

SPD- Zamerané na predaj - vplyv na podnikanie a trhy

Skvelé produkty a služby nevznikajú len tak. Za nimi leží vývojový proces, ktorý začína dôkladným zvážením potrieb trhu, konkurenčného prostredia, firemných zdrojov, image

 značky a štýlu a funkcie nového produktu alebo služby, ktoré sa majú vytvoriť.
 

Analýza trhu a značky, budúce scenáre a mapovanie technológií, ako vodičov pre strategický dizajn produktov.

 

VIAC >>>

Zabezpečujeme:

 

Návrh konštrukčných riešení výrobku, od jeho dizajnu, konštrukcie až po automatizovanú výrobnú linku, ktorá ho vyrobí.

 • dizajnová štúdia výrobku i výrobnej linky
 • konštrukčný návrh
 • materiály
 • návrh a výroba výrobnej linky
 • montáž výrobku i výrobnej linky

 

V rámci spolupráce vieme zabezpečiť dodanie všetkých komponentov výrobných liniek i spustenie do prevádzky.

 

VIAC >>>


Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk