- Priemyselný dizajn a konštrukcia

Výrobné technológie


Použitím inovatývnych riešení, zvyšujete konkurencie schopnosť vašej firmy.

 

Váš cieľ:

 1. Znižovanie nákladov
 2. Zvyšovanie flexibility výroby
 3. Zvyšovanie kvality produkcie
 4. Zvyšovanie produktivity

 

Základom zvyšovania produktivity je automatizácia.

 

Hľadáme a zavádzame riešenia automatizácie výrobných procesov.

 

Vytvárame konštrukčné riešenia rôznych komponentov.

 

Všeobecný postup optimalizácií vo výrobe:

 1. Príprava optimalizačného projektu
 2. Analýza optimalizačného projektu
 3. Vytvorenie variant optimalizačného projektu
 4. Detailizácia optimalizačných variantov
 5. Implementácia optimalizácií
 6. Kontrola implementovaných optimalizácií

 

V rámci optimalizácie výrobných procesov naša spoločnosť poskytuje kompletné poradenstvo vo všetkých fázach, od umiestnenia výrobku na trh, až po záverečné fázy výroby

 1. Marketing firmy
 2. Manažment
 3. Výrobok - dizajn, materiál, výrobné postupy
 4. Pracoviská
 5. Montážne linky
 6. Personál
 7. Administračný systém IT
 8. Technika

 

Niektoré riešenia sme uviedli tu>>>


Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk