- Priemyselný dizajn a konštrukcia

Vývojové centrum konštrukcie


Najmodernejšie technológie vám zabezpečia náskok pred konkurenciou.

 

Vedecko-výskumné zameranie pracoviska

Vedecko-výskumné zameranie pracoviska je orientované na rozvoj teoretických a praktických poznatkov z jednotlivých výrobných technológií a systémov, so schopnosťou tvorivo riešeiť problémy z oblasti výroby, rozvíjať nové progresívne technologické postupy výroby súčiastok a technologických celkov pomocou moderných technologických zariadení a informačných systémov.

 V spolupráci so Slovenskou Technickou Univerzitou v Trnave vieme zabezpečiť testovanie a spracovanie výrobkov. Využiť vieme nasledujúce technológie merania, obrábania a zvárania:
 

Centrum merania

 

 • Riadkovací vysokorozlišovací mikroskop stermálnou FEG katódou doplnený osúbor kooperujúcich detekčných systémov EDS, WDS aEBSD spríslušnými zariadeniami na prípravu vzoriek pomocou iónového mletia.
 • Laserový konfokálny mikroskop sdvomi nezávislými laserovými zväzkami pre vlnové dĺžky 400 a600 nm.
 • Univerzálny skúšobný stroj pre hodnotenie mechanických vlastností kovových anekovových materiálov.
 • Testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porušovania.
 • Aparatúra pre merania striedavej konduktivity nekovových materiálov pri zvýšených teplotách.
 • Spektrálny analyzátor umožňujúci meranie impedačných a modulárnych spektier nekovových materiálov a kompozitov.
 • Rotačný viskozimeter.
 • Vulkanograf
 • súradnicové meracie zariadenie Zeiss Prismo Ultra,
 • kruhomer Zeiss Rondcom 60A,
 • drsnomer Zeiss Surfcom 5000,
 • trojsúradnicové dotykové meracie zariadenie Zeiss CenterMax,
 • počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500,
 • laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250,
 • optický 3D skener GOM ATOS I350,
 • optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan (merací objem 38, 100, 170, 320),
 • systém optického 3D merania GOM TRITOP,
 • hardvér a softvér na spracovanie meraných údajov (SW: GOM ATOS Professional V7, GOM TRITOP).

 

 

 

Centrum 5 osového obrábania

 

 • CNC obrábania pomocou LASERA
 • CNC brúsenia rezných nástrojov zložitých tvarov
 • 3D skenovania zložitých tvarov súčiastok
 • 3D kontrola tvarov a rozmerov zložitých rezných nástrojov
 • Exaktné merania kvality rezných kvapalín - meranie anorganického a organického uhlíka,
 • Meranie rezných síl pri frézovaní isústružení, či už na strane obrobku alebo nástroja,
 • Likvidácie baktérií Ozonizátorom,
 • Vyvažovať rezné nástroje.

 

 

Centrum zvárania
 

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko slúži na zváranie, naváranie a povrchové spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi elektrónovými kanónmi s výkonom lúča 30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 1500 x 2500 mm.

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje nasledovnými zariadeniami:

 • zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000,
 • zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10,
 • zvárací zdroj Fronius TransPuls Synergic 3200 CMT,
 • zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací zdroj AirLiquid TOPTIG 220,
 • vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3 s príslušenstvom,
 • laserová pulzná osvetľovacia jednotka Cavitar Cavilux HF,
 • systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania v reálnom čase HKS WeldAnalyst.

Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk